Hofgeest Winterkoppelcompetitie 2020/2021
Spelers A t/m Z
Andries de Bruin /Ferry Geerlings zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Ansing, Leo zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Balen, Romy van zo 4/1013:00DD  
 zo 18/1013:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 1/1113:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 15/1113:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 29/1113:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 13/1213:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 10/113:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 24/113:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 7/213:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Balen, Steffie van zo 4/1013:00DD  
 zo 18/1013:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 1/1113:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 15/1113:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 29/1113:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 13/1213:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 10/113:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 24/113:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 7/213:00DD...............  zelfde dag:14:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Barneveld, Nicole zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Barneveld, Yvonne zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Beek, André zo 4/1015:00HD  
 zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Beijeren, Rona van zo 4/1014:00GD  
 zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Beintema, Jan zo 4/1014:00GD  
 zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Beskers, Danielle zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Blinkhof, Frans zo 4/1015:00HD  
 zo 18/1014:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 1/1114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 15/1114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 29/1114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 13/1214:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 10/114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 24/114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 7/214:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Braam, Paulien zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Bruin, Esther de zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Colombo, Lars zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Drost, Guido zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Fits, Ingrid van der zo 4/1013:00DD  
 zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Galen, Huib van zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
GD vrij zo 4/1014:00GD  
 zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
GD vrij1 zo 4/1014:00GD  
 zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Gee, Marjet de zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Graaf, Edith de zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Guitoneau, Linda zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
HD vrij zo 4/1015:00HD  
 zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
HD vrij 1 zo 4/1015:00HD  
 zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Hoenderdos, Gertjan zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Hulst, Henny van zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Huta Galung, Marco zo 4/1014:00GD  
 zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Jong, Jacqueline de zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Jong, Tilja de zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Kiewiet, Peter zo 4/1015:00HD  
 zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Kluijt, Cor zo 18/1014:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 1/1114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 15/1114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 29/1114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 13/1214:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 10/114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 24/114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 7/214:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Kompier, Christa zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Kremer / Holtslag zo 4/1015:00HD  
 zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Kwast, Iris zo 4/1013:00DD  
 zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Meerkerk, Dianne zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Meijer, Jacqueline zo 4/1013:00DD  
 zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Mense, Sandra zo 4/1013:00DD  
 zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Moleman, Riemert zo 4/1014:00GD  
 zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Mooijen, Ger zo 4/1015:00HD  
 zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Muiswinkel, Frederique van zo 4/1014:00GD  
 zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Nieuwendijk, Els zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Nieuwendijk, Peter zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Plas, Coby van der zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Plas, Coby vd zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Pronk, Nico zo 18/1014:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 1/1114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 15/1114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 29/1114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 13/1214:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 10/114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 24/114:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 7/214:00GD...............  zelfde dag:15:00HD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Quist, Guus zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Ruijter, Loek zo 4/1014:00GD  
 zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Ruijter, Margriet zo 4/1014:00GD  
 zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Schaaper, Barry zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Schagen, John van zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Scholte / Krikke zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Schrama / Witlox zo 4/1013:00DD  
 zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Slobbe, Amber zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Slobbe, Jörgen zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Snoo/ Kompier zo 4/1015:00HD  
 zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Tabbers, Ron zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Veenstra, Lucia zo 4/1013:00DD  
 zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Vink, Peter zo 18/1015:00HD  
 zo 1/1115:00HD  
 zo 15/1115:00HD  
 zo 29/1115:00HD  
 zo 13/1215:00HD  
 zo 10/115:00HD  
 zo 24/115:00HD  
 zo 7/215:00HD  
Waardenburg, Jolanda zo 4/1014:00GD  
 zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Waardenburg, Marc zo 4/1014:00GD  
 zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
Wolff-Schoemaker, Carolien zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Wolff-Schoemaker, Frederique zo 18/1013:00DD  
 zo 1/1113:00DD  
 zo 15/1113:00DD  
 zo 29/1113:00DD  
 zo 13/1213:00DD  
 zo 10/113:00DD  
 zo 24/113:00DD  
 zo 7/213:00DD  
Zonneveld, Krystle zo 4/1014:00GD  
 zo 18/1014:00GD  
 zo 1/1114:00GD  
 zo 15/1114:00GD  
 zo 29/1114:00GD  
 zo 13/1214:00GD  
 zo 10/114:00GD  
 zo 24/114:00GD  
 zo 7/214:00GD  
 zo 21/214:00GD  
 zo 7/314:00GD  
 zo 28/314:00GD  
LTC Hofgeest Velserbroek. Editie 5/10/2020 9:00.

Wil jij onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je hier in: