Wedstrijdbepalingen 2018 

1.Voor dit toernooi geldt het Wedstrijd- en Toernooireglement 2018 van de KNLTB.

2.Deelnemers moeten door het op de ledenpas vermelde bondsnummer kunnen aantonen lid te zijn van de KNLTB, dan wel als bondskaarthouder te zijn geregistreerd of kunnen aantonen lid te zijn van enig andere bij de ITF aangesloten bond. Deelnemers zijn verplicht vr het spelen van hun eerste partij, hun ledenpas aan de wedstrijdleiding te overhandigen ter identificatie.  

3.Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tiebreak op de stand 6-6.

4.De kosten van deelname bedragen 10 per persoon per rubriek. Deelnemers zijn gehouden het inschrijfgeld te voldoen voor elke rubriek waarin zij worden opgenomen, onafhankelijk van het deelnemen.

Terugtrekken van inschrijving voor deelneming aan het toernooi mag tot uiterlijk vrijdag 10 augustus 2018 om 18.00 uur en dient schriftelijk (is ook per e-mail) te gebeuren. Niet-reglementair terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerde rapport en aanmelding bij de Commissie Administratieve Overtredingen.

Terugtrekking uit het toernooi leidt tot registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerderapport en aanmelding bij de COA.

5. Het minimum totaal inschrijvingen is bepaald op 300. De wedstrijdcommissie heeft de toernooicapaciteit bepaald op 500 partijen. Bij over inschrijving sluit de inschrijvingsmogelijkheid.

6.De deelnemers in categorien met een leeftijdsrestrictie dienen de genoemde leeftijd voor

31-12-2018 hebben bereikt.

7.Voor deelname aan de dubbelspelen dienen beide deelnemers een volledig ingevuld inschrijfformulier in te leveren.

8.Deelnemers kunnen zich voor maximaal twee rubrieken inschrijven.

9.Elke inschrijving kan worden geweigerd.

10.Indien bij de inschrijving geen beschikbaarheid is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn. Er zullen maximaal twee verhinderingen worden geaccepteerd. Voor het finaleweekeinde van 25-26 augustus zullen geen verhinderingen worden geaccepteerd.

11.Het weekeinde vooraf kan de wedstrijdleiding partijen laten verspelen. De wedstrijden vangen dagelijks vanaf 09.00 uur aan. Na 22:30 uur zullen geen wedstrijden meer aanvangen. Als kenbaar is gemaakt dat de deelnemer beschikbaar is in het voorweekeinde van het toernooi, kan de deelnemer deze verhindering alleen herroepen als hij aantoonbare verplichtingen heeft in een goedgekeurd toernooi in de voorafgaande toernooiweek.

12.Slechts voor de eerste te spelen wedstrijd ontvangt men een oproep, daarna is iedereen verplicht bij de wedstrijdleiding te informeren op welk tijdstip zijn of haar volgende partij gespeeld dient te worden.

13.Deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor aanvang van hun partij zich te melden bij de wedstrijdleiding. Bij te laat of niet verschijnen wordt u door de wedstrijdleiding  gediskwalificeerd.

14.Er wordt in elk nummer minimaal n prijs beschikbaar gesteld.

15.De inschrijving sluit op 13 augustus 2018 om 16:00 uur. Eerste bericht volgt in week van 16 tot en met 17 augustus uitsluitend per email.

16.Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op gravel. Een deelnemer dient tijdens de wedstrijd gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding. Er wordt gespeeld met gele WILSON US OPEN ballen.

17.Het open en NRT toernooi worden gespeeld op gravel plus premiumbanen. Bij uitloop van de partijen kan gebruik gemaakt worden van de verlichte binnenbanen van rubbergranulaat.

18.Indien de weersomstandigheden het vergen, kan de wedstrijdleiding overgaan op alternatieve telmethoden.

19.De reclamecode is niet van toepassing.

20.In het geval waarin bovenstaande bepalingen niet in voorzien, beslist de wedstrijdleider, voor zover verantwoording niet aan anderen is opgedragen.

Palingtoernooicommissie:

Kees de Boer, wedstrijdleider

Hillie de Boer

Jan Schilder

Nel Schilder

Jan Veerman

Bondsgedelegeerde: Klaas Boorsma

Hoofdscheidsrechter: Jan Sakkers