Reglement Open RABO Jeugdtoernooi SLTC 2014

 

1.       Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB.

2.       Het toernooi wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Wedstrijd- en Toernooireglement 2014 van de KNLTB.

3.       Inschrijving sluit op maandag 1-9-2014 om 23:59 uur of eerder als het maximum aantal partijen is bereikt. Bij overinschrijving hebben de vroegst ingezonden inschrijvers recht op deelname aan het toernooi.

4.       Ingeschreven kan worden in alle categorieën op leeftijd en Tenniskidskleur: Rood 5 t/m 9 jaar (miniveld), Oranje 8 t/m 11 jaar (¾-veld), Groen 10 t/m 12 jaar, Geel 11 t/m 12 jaar, Geel 11 t/m 14 jaar en Geel 11 t/m 17 jaar. Voor meer uitleg zie de website van de KNLTB: Tenniskids.

5.       Er kan voor maximaal twee onderdelen worden ingeschreven.

6.       Het inschrijfgeld voor Groen en Geel bedraagt € 8,00 voor één onderdeel, € 15,- voor twee onderdelen. Het inschrijfgeld voor Rood en Oranje bedraagt € 4,00 één dagdeel en € 7,00 voor twee dagdelen.

7.       Indien naar het oordeel van de wedstrijdleiding voor bepaalde onderdelen onvoldoende wordt ingeschreven, kan de wedstrijdleiding deze onderdelen laten vervallen en/of samenvoegen.

8.       Maximaal zijn 3 verhinderingen toegestaan. Jeugddeelnemers die een (vakantie)baantje hebben, mogen wel werktijden als extra verhindering opgeven. Voor het finaleweekend worden geen verhinderingen geaccepteerd.

9.       Er wordt gespeeld op (verlichte) gravel- of kunstgrasbanen.

10.   De wedstrijden voor Groen en Geel worden gespeeld van maandag 15 september t/m zaterdag 20 september met zondag 21 september als uitloop i.v.m weersomstandigheden.

11.   De wedstrijden voor Groen en Geel kunnen beginnen vanaf 9:00 uur. De laatste partijen zullen uiterlijk 20:00 uur aanvangen.

12.   De wedstrijden voor Rood en Oranje zijn op zaterdagmiddag 13 september en woensdagmiddag 17 september.

13.   Er wordt bij Rood gespeeld om 1 gewonnen tiebreak, bij Oranje om 2 gewonnen tiebreaks, bij Groen om 2 gewonnen sets van 4 games, bij Geel om 2 gewonnen volledige sets.

14.   Bij Groen en Geel geldt, dat indien een derde set nodig is, deze gespeeld wordt als supertiebreak.

15.   Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde tennisballen.

16.   Alle deelnemers ontvangen bericht van het tijdstip van hun eerste wedstrijd via toernooi.nl. Daarna is iedere deelnemer verplicht bij de wedstrijdleiding te informeren naar de volgende te spelen wedstrijd en zijn/haar mail in de gaten te houden.

17.   Vóór 8-9-2014 worden de inschrijvers in kennis gesteld van eventueel niet aanvaarde inschrijvingen.

18.   Per categorie is tenminste één prijs beschikbaar.

19.   Terugtrekking uit het toernooi is toegestaan tot uiterlijk zaterdag 7-9-2014 23:59 uur en dient schriftelijk en/of per e-mail te geschieden o.v.v. bondsnummer, geboortedatum en e-mailadres. Terugtrekking na de genoemde datum ontslaat de deelnemer niet van zijn verplichting tot betaling van de verschuldigde inschrijfgelden.

20.   Een deelnemer is verplicht tenminste 15 minuten voor aanvang van zijn/haar partij zich te melden bij de wedstrijdleiding.

21.   Indien een deelnemer zich een half uur na de vastgestelde tijd niet heeft gemeld, wordt de wedstrijd aan de tegenpartij gewonnen gegeven. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleiding hiervan afwijken en de wedstrijd opnieuw vaststellen.

22.   Alle deelnemers zijn verplicht zich te onderwerpen aan de beslissingen van de wedstrijdleiding. In alle gevallen waarin de (bijzondere) wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.