“TELERMAAT OPEN 2019”

 

                                                       Nationale Kampioenschappen Tennis

                                                                  voor Boomkwekers 2019

 

 

Voor het tennistoernooi voor boomkwekers van vrijdag 11 januari en zaterdag 12 januari 2019 nodigen wij U

hartelijk uit om deel te nemen.

 

Voor alle duidelijkheid hierbij de geldende toernooibepalingen.

 

Toernooibepalingen:

·        Het toernooi vindt plaats op vrijdag 11 januari en zaterdag 12 januari 2019 in Sportcentrum Midden Boskoop.

·        Deelnemers moeten werkzaam zijn in de boomkwekerijsector.

      Partners en inwonende kinderen vanaf 16 jaar kunnen ook meespelen.      

·        De toernooileiding beslist over toelating tot het toernooi.

·        Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per persoon en moet voor aanvang van de eerste wedstrijd worden voldaan.

·        U kunt zich voor één onderdeel inschrijven: dames-, heren- of gemengddubbel.

·        De toernooileiding heeft het recht spelers in een andere categorie in te delen dan waarvoor is ingeschreven.

·        Er wordt gespeeld volgens de regels van de K.N.L.T.B., tenzij anders aangegeven.

·        Het tennis wordt op tijd (+/- 45 minuten per wedstrijd) gespeeld.

·        Er wordt in poules gespeeld.

·        De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid bij eventuele schade, veroorzaakt door uw deelname aan

en/of aanwezigheid bij dit toernooi.

·        Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers is de datum van inschrijving bepalend.

·        De inschrijving sluit op 4 januari 2019.

·        Deelnemers worden verzocht 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en zich te melden bij

      de wedstrijdleiding. Bij niet of te laat aanwezig zijn bepaalt de toernooileiding over het vervolg van de wedstrijd.

·        Er kunnen geen verhinderingen geaccepteerd worden, alleen in uiterste noodzaak.
Verhinderingen na inschrijving worden niet geaccepteerd.

·        Zie ook het wedstrijdreglement.

·        In gevallen waarin de toernooibepalingen niet voorzien, beslist de toernooileiding.

 

Door inschrijving gaat U akkoord met de toernooibepalingen en het wedstrijdreglement.

 

Inschrijving is mogelijk via de website www.telermaatopen.nl  en heeft de voorkeur.

Het is ook mogelijk inschrijfformulieren op te vragen bij de toernooileiding of af te halen in de tennishal Sportcentrum Midden-Boskoop.

Deze kunt U opsturen naar of afgeven bij de toernooileiding:

 

Namens de toernooileiding: