ToernooiAssistent demo


De voorkant van de ToernooiAssistent is eind 2011 geheel herzien(zie foto's). Alle iconen zijn vernieuwd maar de functies zijn in grote lijnen gelijk gebleven. Bij klikken op een icoon verschijnt er een pop-up die verschillende gerelateerde functies weergeeft. Als u er met de iconen niet uit komt dan geeft het stappenplan nog meer gedetailleerde informatie.

In 2014 kwam de KNLTB met Servit2. Dit bracht een aantal lang verwachte veranderingen met zich mee.

Kijk in document 1 of document 2 voor een nog uitgebreidere uitwerking van de ToernooiAssistent.

Een nieuw toernooi inrichten

Om een nieuw toernooi(-bestand) te beginnen of om een kopie te maken moet het toernooibestand dat als uitgangspunt dient geopend én geselecteerd zijn(zie foto). De baanbeschikbaarheid en de kalender worden automatisch verschoven naar de nieuwe toernooidata.

Rapportage

De rapportage(zie foto) geeft de uitgesloten spelers/koppels in blauw weer. Klikken op “Rapport” geeft de volgende mogelijkheden:
– Overzicht: Overzicht van alle onderdelen, hun criteria en hun bezetting.
– Open plaatsen: Een werkrapportje om op te sporen of er nog gaatjes in de schema's gevuld moeten worden.
– Inschrijvingen: Een lijst van spelers/koppels per onderdeel.
– Naar Word: De spelers/koppels worden op het klembord gezet en kunnen vandaar eenvoudig geplakt worden in bijvoorbeeld Word.
– Rating: Een rapport om het indelen te vergemakkelijken.
– Opstelling: Het rapport dat het resultaat van de indeling weergeeft. Bij het resulterende scherm vindt u dan onderaan iconen om te:
– Printen, e-mailen(naar belangstellende) en te browsen – het bestand overhevelen naar Internet Explorer of Firefox(klik 2x!)

Stand van inschrijvingen

De stand van de inschrijvingen(zie foto) voor een bepaald onderdeel of bepaalde onderdelen (knop “Inschrijvingen”) kunt u eenvoudig e-mailen naar iemand die daar om vraagt. Een voorbeeld van een indelingsrapport ziet u rechts in beeld.

Opgaven uitsluiten

Opgaven die uitgeloot/uitgesloten zijn worden overgeslagen bij het indelen en het automatisch plaatsen. Op alle lijstjes worden ze blauw(zie foto) gemarkeerd zodat u minder gauw in de verleiding komt om ze per ongeluk ergens in te delen.

Indelen, loten en splitsen

Bij het maken van een afvalschema kan rekening gehouden worden met met de verdeling van de clubs(zie foto) over het schema. Na ieder loting kijkt de ToernooiAssistent dan of er toch nog spelers van de zelfde club in de eerste ronde of tweede tegen elkaar komen. Dat wordt uitgedrukt in een getal. Hoe lager het getal hoe beter. Als het getal nul is, gaat de loting verder. Als het getal groter dan nul is, krijgt u de mogelijkheid om een paar keer te proberen en een naar de omstandigheden laag getal uit te zoeken.

Zet het vinkje hiernaast(zie foto) uit en de loting is precies als vroeger. Als u dagen selecteert in “Eerste ronde op dagen:” zal de loting ook rekening proberen te houden met verhinderingen

Aantekeningen bij wedstrijden maken

Via het planningmenu en het wedstrijdoverzicht kun je opmerkingen toevoegen(zie foto). Die opmerkingen verdwijnen vanzelf wanneer de wedstrijd gespeeld is en de uitslag wordt ingevuld. De opmerkingen zijn per wedstrijd en alleen voor de wedstrijdleiding.

Invoer van uitslagen door de spelers zelf

Deze mogelijkheid is van belang voor grote en voor langlopende toernooien en competities waar de wedstrijdleiding niet altijd direct beschikbaar is om de uitslagen in te voeren.
Ga naar Toernooi, Beleid. Zet een vinkje, vul een wachtwoord in (6 tekens) en klik op OK(zie foto). Dan worden vervolgens de uploads van de agenda (Alt-W) aangepast en voorzien van een
uitslaginvoermogelijkheid(zie foto).

Bij de bulk- en oproepmails is een nieuwe invulvariabele toegevoegd: %pin% waarmee u de spelers een persoonlijke pin kunt toesturen. Om de uitslag te melden:
– klik op de winnaar(s)
– voer uitslag en pin of wachtwoord in
– klik op 'Uitslag melden'
Als het een poule betreft kunt u ook tussen de twee partijen klikken om een gelijk spel te melden.
Bij niet-standaard puntentelling wordt u gevraagd om ook de punten in te vullen. Alleen de wedstrijdleider met een wachtwoord of één van de deelnemers aan die wedstrijd met hun respectievelijke pin kunnen een uitslag invoeren.
De uitslagen worden automatisch door de ToernooiAssistent opgehaald van Internet.

Eenvoudig spelers oproepen

Behalve alle mogelijkheden voor een speciale selectie van de spelers is het nu ook mogelijk om de deelnemers aan een bepaald onderdeel of een bepaalde wedstrijd te selecteren en bijvoorbeeld op te roepen of een bulk-email te sturen. U kunt eerst een lijstje van spelers samenstellen: de lijsten zien er altijd uit als hiernaast.. Vervolgens kunt u aan die spelers een oproep, een email of een sms te sturen.
NB Ook het oproepicoon slaat alléén op de de spelers in de lijst of het lijstje. Voor het overzicht krijgt u wel alle op te roepen partijen in beeld, maar het oproepen zelf per email of sms gebeurt alléén aan de geselecteerde personen.
De selectiemogelijkheden zijn eindeloos, en daarmee de variatie in doelgroepen van oproepen, e-mails, sms-en of wat dan ook.

Back-ups beheren

Een back-up is eigenlijk een snapshot van de situatie op een bepaald moment. Aan de naam en het bestandstijdstip kunt u zien wat voor toernooi en wat voor versie de back-up betreft. De kleurenbalk rechts geeft de plaats waar de back-up vandaan komt:

o(groen) Van een gedeeld (on-line) toernooi.
d(geel) Harde schijf (disk).
z(l-blauw) Laatste gedeelde versie op schijf (mogelijk laatste redmiddel).
i(blauw) Back-up van internet.
a(rood) Back-up van het on-line archief. NB. Gedeelde toernooibestanden verhuizen na afloop van het toernooi na verloop van tijd naar het on-line archief.

NB. Normaal zal het niet belangrijk zijn waar de back-up vandaan komt en neemt u de laatst bruikbare versie.
Let op: voordat u een back-up kunt laden moet een toernooibestand geopend zijn. Open desnoods eerst het demo-toernooi.

Wil jij onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je hier in: